Ehp-tekniikka.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile sijaan ehpenvironment.com.

Kasinoiden ystävien kannattaa sen sijaan klikata Suomicasinolle, josta löydät ajankohtaisimmat uutiset sekä tarjoukset.

Vesien ja ympäristön suojelu Suomessa - mitä on saatu aikaan?

Suomalaisia pidetään yleisesti erityisen luonnonläheisenä kansana. Vesien ja ympäristön suojeluun kiinnitetäänkin Suomessa suurta huomiota ja monia asioita on jo saatu aikaan. Toisaalta paljon on vielä tehtävää! Kerromme tässä jutussa, millaisin askelin Suomessa on lähdetty suojelemaan rakasta luontoamme.

Tietoisuuden lisääminen on avain vesien ja ympäristön suojeluun

Tietoisuuden lisääminen on ensiarvoisen tärkeää pyrittäessä suojelemaan vesistöjä ja ympäristöä. Esimerkiksi YouTubesta löytyy monia videoita, joissa pureudutaan tähän aiheeseen. Hyvänä esimerkkinä tämä video.
Jo päiväkodeissa ja kouluissa pienille lapsille pyritään iskostamaan kierrätyksen ja luonnonsuojelun merkitys. Jos joitakin vuosia sitten kierrätysvaatteiden käyttäminen saattoi joissakin piireissä olla noloa tai merkki köyhyydestä, niin nykyisin kierrättäminen on trendikästä ja merkki tiedostavasta kuluttamisesta.

Myös lihansyönnin vähentämisestä on tullut uusi trendi. Lihan tuottaminen nimittäin kuluttaa reippaasti enemmän luonnonvaroja kuin kasvisruuan tuottaminen, minkä vuoksi on hyvä ajatus suosia kasvispainotteista ruokaa.

Millaisia painopisteitä suomalaisessa luonnonsuojelussa on nähtävillä?

Eräs keskeisimmistä luonnonsuojelun tavoitteista on tällä hetkellä pysäyttää maamme monimuotoisen luonnon köyhtyminen. Lisäksi on tärkeää turvata ympäristöhallinnon mahdollisuus toimia itsenäisesti sekä vahvistaa kaikenlaista viranomaistoimintaa, joka pyrkii toimivaa sekä kansalaisten että luonnon edunvalvonnan etunenässä.

Eräänä keskeisenä tavoitteena suojelutyössä pidetään sitä, että pyritään selvittämään, kuinka puutteellisesti tunnetut lajit ovat levinneet ja millainen ekologia näillä lajeilla on. Samalla on pyrittävä lisäämään tällaisten lajien suojelua erilaisin keinoin. Suomen aseman vahvistaminen luonnon- sekä ympäristönsuojelussa on tärkeää sekä EU-tasolla että globaalisti. Asukkaiden kannalta on tärkeää, että taajamista löytyy riittävästi viheralueita, lähiluontoa sekä kaupunkimetsiä ja että nämä alueet ovat riittävän laadukkaita. Suomalaiset arvostavat luontoyhteyttä ja haluavat pitää siitä kiinni - myös kaupungissa!

On erityisen hälyttävää, jos luonnon monimuotoisuus alkaa vähentyä ja moni pitää juuri tätä ilmastonmuutoksen rinnalla eräänä suurimmista ympäristöongelmista, joita maailma joutuu kohtaamaan. Ihmisen omilla toimilla on runsaasti merkitystä luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa.